Gestion de la Proprieté

Seguiment Econòmic

 • Informació econòmica actualitzada i immediata, tant del saldo comunitari com de cada pagament i cobrament realitzats.
 • Confecció del pressupost de les despeses ordinàries anuals.
 • Control i cobrament de quatre provisions de fons, més d´una altra de liquidació del saldo resultant de l´exercici.
 • Control i presentació dels comptes i liquidació de despeses i els cobraments ordinaris anuals de manera conjunta i a la vegada individualitzada per departament i copropietari.

Seguimient Administratiu

 • Assistència a la junta ordinària i aixecamanet d´acta.
 • Confecció i notificació de convocatòries i de les actes.
 • Custòdia de la documentació comunitària dels darrers cinc anys i de la documentació fixa constitutiva.
 • Control dels empleats comunitaris.
 • Assessorament comunitari que escaigui als copropietaris, sobretot al President.

Seguiment de les Incidències

 • Atenció, a les hores convingudes, de totes les incidències comunitàries que es presentin, així com la seva gestió i control.
 • Especial cura i gestió davant de possibles morosos.
 • Control i gestions encomanades davant dels industrials i professionals externs al servei de la comunitat així com comparació de pressupostos i negociació de les condicions de pagament.
 • Control i seguiment dels sinistres comunitaris, tant amb la companyia  com amb la corredoria d´assegurances.
 • Presa en absència del President o dels membres de la Comisió de Govern de les mesures urgents necessàries per evitar un mal major, i rendició de comptes immediatament a aquests i a la resta de copropietaris.
 • En general vetlla per la bona convivència i marxa de la Comunitat.

Altres tasques extraordinàries comportaran les percepcions previstes al barem del Col.legi  d'Administradors de Finques Urbanes.

Administració Online

Departament de Comunitats

Per tal d´evitar esperes innecesàries, demani cita prèvia:

Josep Guasch

93 216 06 73 

Josep Pont

93 216 04 89 

Juan Carlos Sáez

93 216 04 89